Restauració Borbònica 1875-1898 (evolució política)


Economia i societat (moviment obrer) en el segle XIX